Пышка Классическая 55 гр.

Пышка с корицей 55 гр.

Пышка с медом 65 гр.

Пышка со сгущенкой 65 гр.

Пышка с клубникой 65 гр.

Пышка с творогом 65 гр.

Пышка с шоколадом 65 гр.

Мини-пышка 18 шт 250 гр.

Мини-пышка 6 шт 100 гр.

Мини-пышка 9 шт 125 гр.

21 руб.

21 руб.

29 руб.

27 руб.

27 руб.

29 руб.

29 руб.

148 руб.

66 руб.

88 руб.

ПЫШКИ