Пышка Классическая 55 гр.

Пышка с корицей 55 гр.

Пышка с медом 65 гр.

Пышка со сгущенкой 65 гр.

Пышка с клубникой 65 гр.

Пышка с творогом 65 гр.

Пышка с шоколадом 65 гр.

Мини-пышка 18 шт 250 гр.

Мини-пышка 6 шт 100 гр.

Мини-пышка 9 шт 125 гр.

20 руб.

20 руб.

28 руб.

26 руб.

26 руб.

28 руб.

28 руб.

145 руб.

63 руб.

85 руб.

ПЫШКИ